Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL

de organizare şi desfăşurare a evenimentului

Ultimate Mudness

 

1. ORGANIZARE

1.1. Ultimate Mudness este un eveniment organizat de Asociaţia Runsilvania şi reprezintă o cursă de alergare cu obstacole & mud run.

1.2.  Evenimentul va fi denumit în continuare Cursa.

1.3. Participanţii la Cursă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulament”).

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.ultimatemudness.ro şi la locul de desfăşurare a Cursei.

1.4. Prin participarea la această Cursă, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizator cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

 

2. CARACTERISTICILE CURSEI

2.1. Ultimate Mudness este o cursă de alergare pe un traseu amenajat cu diverse obstacole, iar parcurgerea acestui traseu presupune un efort complex şi necesită o minimă pregătire fizică generală. Mai mult decât o cursă de alergare, Ultimate Mudness  reprezintă o provocare la testarea şi depăşirea propriilor limite, o invitaţie la mişcare, aventură şi distracţie.

2.2. Ultimate Mudness NU este un concurs. Fiecare participant va avea de concurat doar cu propria voinţă şi cu propriile limite. Ultimate Mudness încurajează sportul, distracţia şi aventura, sprijinirea celorlalţi participanţi la depăşirea obstacolelor, spiritul de echipă, fair-play-ul.

2.3. Lungimea traseului este de 5 km, iar pentru a fi validat ca finisher, fiecare participant trebuie să termine integral traseul, parcurgând fiecare obstacol amenajat. Nu există timp limită pentru parcurgerea traseului.

2.4. Specificul aparte al cursei este dat de amenajarea traseului cu diferite obstacole, printre care se găsesc gropi şi şanţuri cu apă, porţiuni cu noroi, pereţi verticali ce vor trebui escaladaţi cu sau fără ajutorul frânghiilor, pasaje înguste şi tuneluri joase prin care se va trece târâş, segmente în care se va alerga prin anvelope auto sau alte amenajări; se va căţăra pe diverse tipuri de scări, plase textile sau amenajări similare, piramide din baloţi şi multe altele.

2.5. Întregul traseu va fi marcat şi semnalizat corespunzător de către organizatori şi va avea voluntari care vor indica direcţia de urmat, în zonele unde acest lucru este necesar.

 

3. PARTICIPARE

3.1. Pot participa toţi iubitorii sportului şi mişcării în natură, care au implinit vârsta de 18 ani la data concursului şi sunt apţi din punct de vedere medical să susţină acest tip de efort.

3.2. Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. În acest sens, vor completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere, pe care o vor preda Organizatorului la validarea înscrierii la punctul tehnic.

3.3. Toţi  participanţii sunt obligaţi să respecte regulile cursei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

 

4. ÎNSCRIERE Şi TAXE

4.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe pagina cursei, www.ultimatemudness.ro

După completarea formularului, fiecare participant va primi un e-mail de confirmare. Validarea înscrierii se va face doar după achitarea taxei de participare. După recepţionarea confirmării plăţii veţi fi validaţi în Lista participanţilor.

4.2. Taxa de participare ce va trebui plătită după completarea formularului diferă în funcţie de data la care se achită şi de numărul participanţilor (pentru echipe): Taxa participare

4.3. În ziua cursei, între orele 08-11, se va face validarea prezenţei participanţior la faţa locului, se vor depune declaraţiile pe proprie răspundere şi se vor ridica kiturile de participare. Startul se va da la ora 12.00.

4.4. Taxa de înscriere se plăteşte prin virament bancar sau depunere de numerar, în contul

Asociatia Runsilvania, CUI 31226327

Banca Transilvania

IBAN RO91BTRLRONCRT0200769201

 

4.5. Pentru a facilita operaţiunile privind validarea înscrierii şi actualizarea listei participanţilor, vă rugăm ca la detaliile plăţii să treceţi urmatoarea specificatie: “NUME / PRENUME – Mudness Ciolpani”.

În cazul în care se face plata taxei de înscriere pentru mai mulţi participanţi în cadrul aceleiaşi operaţiuni bancare, vă rugăm să ne scrieţi la inscrieri@ultimatemudness.ro şi să menţionaţi numele persoanei care a efectuat tranzacţia şi numele complete ale tuturor celor pentru care s-a plătit.

4.6. Participarea la Cursa copiilor este gratuită şi deschisă tuturor celor mici, cu vârste între 3 şi 18 ani.

Startul se va da în valuri succesive, pe categorii de vârstă, iar traseul măsoară între 300 m şi 2 km, de la cea mai mică grupă de vârstă (3 – 6 ani) până la cea mai mare (15-18 ani).

În funcţie de numărul copiilor înscrişi la fiecare categorie de vârstă, unele dintre acestea pot fi comasate.

Pentru participare, copiii pot fi înscrişi prin email cu numele şi vârsta, la inscrieri@ultimatemudness.ro, iar la centrul de concurs, un părinte / tutore va completa o declaraţie pe proprie răspundere, obligatorie în acest sens.

Organizatorul poate face excepţie în ce priveşte participarea minorilor la cursa destinată adulţilor, cu condiţia ca aceştia sa aibă vârsta de 14 ani împliniţi şi poate permite acest lucru în condiţiile în care sunt însoţiţi pe întregul traseu de un părinte / tutore.

4.7. Eventuale modificări de date, cedarea locului catre un alt participant etc. se vor face până cel târziu la data închiderii înscrierilor online. În cazul retragerii din cursă taxa de participare nu va fi înapoiată.

4.8. Organizatorul are dreptul de a acorda un număr nelimitat de înscrieri gratuite, pe bază de invitaţii, premii oferite pentru diferite concursuri sau campanii de promovare etc.

 

5. KITUL DE PARTICIPARE

Urmare a validării înscrierii, toţi participanţii vor beneficia de următoarele:

– Numărul de concurs;

– Medalie de finisher, oferită tuturor participanţilor care termină cursa;

– Punct de revitalizare la finish;

– Asigurarea asistenţei medicale în caz de nevoie, în punctele indicate de organizatori;

– Acces la garderobe şi locuri amenajate pentru spălat după cursă / duşuri.

 

 

6. PENALIZĂRI

6.1. Dacă anumiţi participanţi consideră că nu pot depăşi un obstacol de pe traseu, ori încearcă fară succes acest lucru, pot continua cursa doar dacă execută exerciţiile de penalizare indicate de arbitrul obstacolului respectiv, sub supravegherea acestuia.

6.2. Exerciţiile de penalizare vor fi prezentate în cadrul şedinţei tehnice şi de către abitri, la fiecare obstacol nedepăşit conform Regulamentului.

 

7. ECHIPAMENT

7.1. Echipament obligatoriu:

– pantofi de alergare;

– echipament sportiv, preferabil mulat pe corp, pentru a nu deveni incomod dupa contactul cu apa şi noroiul;

– numărul de concurs purtat vizibil pe toată durata cursei;

– încalţăminte şi haine de schimb (veţi fi uzi şi murdari de noroi la finalul cursei);

7.2. Se recomandă urmatorul echipament:

– haină de ploaie;

– recomandăm ca părul lung să fie prins în coadă şi portul unei bandane / buff etc;

– încurajăm ţinutele extravagante, amuzante, costumele tematice etc; este o cursă unde diversitatea este bine venită.

Excepţie de la portul încălţămintei sport fac participanţii care vor parcurge cursa în ţinută militară (cu bocanci).

 

8. CRONOMETRARE ŞI PREMIERE

8.1. Ultimate Mudness este o cursă în care nu contează ordinea sosirii la finish. Concurenţii nu vor fi cronometraţi şi nu va fi premiată performaţa primilor participanţi care termină cursa.

8.2. Excepţie de la punctul 8.1. fac cazurile în care anumiţi parteneri ai Organizatorului doresc să premieze primii sosiţi din cursă sau oferă premii prin extragere la tombolă.

 

9. PUNCTE DE CONTROL / ALIMENTARE / PRIM AJUTOR

Pe parcursul traseului se vor găsi amenajate puncte de control şi puncte de prim-ajutor. La Finish va fi amenajat un punct de revitalizare unde se vor găsi băuturi energizante / răcoritoare, apă, fructe etc. Toate aceste puncte vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

 

10. PROGRAMUL CURSEI 

  • 08.00 – 11.00 – Validarea înscrierilor şi ridicarea kiturilor de participare
  • 11.15 – 11.30 – Ședinţa tehnică
  • 11.30 – 11.45 – Ședinţa de încălzire generală, obligatorie
  • 12.00 – Startul cursei Ultimate Mudness
  • 14.00 – Cursa Copiilor
  • 15.00 – Party

 

11.DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

11.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă acest regulament sau într-una din urmatoarele situaţii:

– pierderea numărului de concurs;

– nerespectarea traseului;

– omiterea / ocolirea intenţionată a unuia sau mai multe din obstacolele de pe traseu, fară a efectua exerciţiile de penalizare obligatorii în acest caz;

– utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;

– aruncarea gunoiului pe traseu; ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control sau la punctele de alimentare;

– lipsa de respect faţă de ceilalţi participanţi, organizatori, voluntari;

– în alte situaţii excepţionale.

11.2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorii imediat, la start sau la punctele de control. Neanunţarea retragerii din cursă poate demara  operaţiuni de căutare şi salvare ale caror consecinţe vor fi suportate de către participantul implicat.

 

12. SUPORTERI

12.1. Este interzis suporterilor şi spectatorilor să însoţească participanţii în cursă. De asemenea, este interzis ajutorul de orice fel din exterior, excepţie făcând punctele de alimentare de unde participanţii pot primi alimente şi băuturi energizante de la suporteri şi spectatori.

12.2. Pe durata cursei, fiecare participant trebuie sa-şi ducă singur echipamentul şi îi este interzis să primească ajutor din exterior.

12.3. Organizatorii încurajează însă spiritul fair-play şi colaborarea între participanţi în ce priveşte depăşirea obstacolelor de pe traseu. Susţinem de asemenea, parcurgerea cursei pe echipe.

12.4. Organizatorii pot penaliza / descalifica participanţii ai căror suporteri nu respectă aceste reguli.

 

13.SCHIMBARE TRASEU – ANULAREA CURSEI

13.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul în orice moment; modificările de traseu vor fi anunţate în prealabil.

13.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula  / amâna cursa în cazuri excepţionale, cu condiţia ca toţi participanţii să fie anunţati în prealabil.

13.3. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile şi / sau alte condiţii speciale organizatorii îşi rezervă dreptul de a opri cursa sau de a modifica bariera orară.

13.4. În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului cum ar fi: inundaţii, alunecări de teren, dezastre naturale sau evenimente politice majore, care îi determină pe organizatori să anuleze competiţia) 50 % din taxa de participare va fi returnată.

 

14. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

14.1. Pe parcursul cursei circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe unele porţiuni de traseu se pot întâlni autovehicule. Participanţii au obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

14.2. Pentru urgenţe medicale sau accidentări, vor fi organizate puncte de prim ajutor atât la start, cât şi pe traseu.

14.3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la Ultimate Mudness.

14.4. Participanţii au obligaţia de a aborda fiecare obstacol întâlnit pe traseu aşa cum le este indicat la şedinţa tehnică şi de către arbitrii fiecărui obstacol în parte. Orice altă manieră de trecere a unui obstacol este interzisă.

 

15.REGLEMENTĂRI FINALE

15.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune catre partenerii concursului, orice material fotografic, video şi audio cu participanţii Ultimate Mudness din timpul desfasurari concursului (inclusiv de la linia de start / finish şi de la premiere).

15.2.  Prin înscrierea la cursă participanţii declară ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre organizator, astfel încât sa fie păstrate şi prelucrate în scopul desfăşurării Cursei.

15.3. Prin înscrierea la Ultimate Mudness, se consideră ca înţelese şi acceptate prevederile prezentului regulament de către fiecare participant în parte.

 

 

Persoana de contactat şi reprezentantul legal al Organizatorului:

Adrian Simion

E-mail: contact@runsilvania.ro

Telefon: 0753 253 707